ColorBox Content
חדשות:

עבודות באזורי התחנות

חשוב לדעת: בשלב זה, לא יהיו שינויים במסלולי קווים למעט שינויים קלים בסמוך למתחמי העבודות ותזוזות מקומיות של תחנות אוטובוס.
לצפייה במידע מפורט על השינויים בתחבורה הציבורית ובהסדרי התנועה במתחמי העבודות השונים,
יש ללחוץ על אזור העבודות המבוקש.

תחנת אלנבי

באזור תחנת "אלנבי" – רחוב אלנבי נשאר פתוח לתנועה ללא כל הפרעה.

לכן, שינויי התחבורה כוללים הסטות מסלולי הקווים מהרחובות שייחסמו לתנועה אל רחובות חלופיים, וכתוצאה מכך – שינוי במיקום התחנות. 

בשל עומסי התנועה שייווצרו כתוצאה מהעבודות, זמני הנסיעה צפויים להיות ארוכים מהרגיל.

למידע המלא ולהורדת קובץ להדפסה

קובץ להורדה

תחנת אלנבי

תחנת "אלנבי" ממוקמת על ציר הרחובות יהודה הלוי-מקווה ישראל, בין רחוב אלנבי לרחוב בצלאל יפה. העבודות הנערכות במיקום זה יחלו באוגוסט 2015, והן נועדו להקמת תחנת הרכבת הקלה.
הקו האדום מתוכנן להתחיל לפעול באופן סדיר באוקטובר 2021.
תחנת "אלנבי" היא התחנה התת קרקעית האחרונה, בכיוון דרום, מבין עשר התחנות התת-קרקעיות שייחפרו על תוואי 'הקו האדום' של הרכבת הקלה. 

קובץ להורדה
תחנת אלנבי

תחנת אבא הלל

לנוסעים בכיוון מערב:
בשל העבודות בצומת, פוצלו תחנות האוטובוסים לשלושה מקבצי תחנות. הקווים המגיעים מדרך אבא הלל עוצרים על דרך אבא הלל לפני הפנייה ימינה לז'בוטינסקי. 
הקווים המגיעים מכיוון פתח-תקווה, בני-ברק ורמת-גן עוצרים בתחנה המקורית או בתחנה החדשה שהוקמה בחזית קניון די-מול, בסמוך לגשר הולכי הרגל. 

לנוסעים לכיוון מזרח:
הקווים המגיעים מתל-אביב ופונים שמאלה, מדרך ז'בוטינסקי לדרך אבא הלל (לכיוון קניון אילון ודרך אם המושבות), ימשיכו לנסוע ברחוב ז'בוטינסקי עד אזור מגדלי התאומים, שם יבצעו פניית פרסה, יחזרו לאורך רחוב ז'בוטינסקי ויפנו (ימינה) לדרך  אבא הלל - למסלולם הרגיל.
הקווים המגיעים מתל אביב יעצרו בתחנה נוספת מול קניון די-מול, תחת גשר הולכי הרגל.

למידע המלא ולהורדת קובץ להדפסה

קובץ להורדה

תחנת אבא הלל

תחנת "אבא הלל" היא אחת מעשר התחנות התת-קרקעיות לאורך הקו האדום של הרכבת הקלה במטרופולין תל-אביב. העבודות הנערכות במיקום זה החלו, והן נועדו להקמת תחנת הרכבת הקלה.
הקו האדום מתוכנן להתחיל לפעול באופן סדיר באוקטובר 2021. 
תחנת "אבא הלל" ממוקמת ברמת-גן, על ציר ז'בוטינסקי, בצומת רחוב אבא הלל, והתחנות הסמוכות אליה הן תחנת "ביאליק" ממזרח ותחנת "ארלוזורוב" ממערב.

קובץ להורדה
תחנת אבא הלל

מתחם ביאליק

החל מיום שני הקרוב (09.11.15) יבוצעו שינויים בהסדרי התחבורה הציבורית במתחם ביאליק.

עיקר השינויים: ביטול תחנה והעברת הקווים העוצרים בה לתחנות סמוכות.

למידע המלא ולהורדת קובץ להדפסה

קובץ להורדה

מתחם ביאליק

תחנת "ביאליק" היא אחת מעשר התחנות התת-קרקעיות לאורך הקו האדום של הרכבת הקלה במטרופולין תל-אביב. העבודות הנערכות במיקום זה יחלו באוקטובר 2015, והן נועדו להקמת תחנת הרכבת הקלה.
התחנה ממוקמת על ציר ז'בוטינסקי, לצד הרחובות ד"ר כהן, זוהר, התקווה ושדרות הילד, בסמוך לרחוב ביאליק ברמת-גן והתחנות הסמוכות אליה הן תחנת "אבא הלל" ממערב ותחנת "בן גוריון" ממזרח.

קובץ להורדה
מתחם ביאליק

תחנת קרליבך

ביום שישי ה-1 לאפריל, עם התקדמות העבודות להקמת תחנת "קרליבך" של הרכבת הקלה במטרופולין תל-אביב-יפו, יחולו שינויים בהסדרי התנועה בסביבת התחנה עם עדיפות לתחבורה הציבורית. שינויים אלו מחייבים הסטת קווי התחבורה לצירי תנועה חליפיים הסמוכים למסלולים המקוריים ובהעתקת מיקומי העצירות. להלן פירוט השינויים בתחבורה הציבורית:

• הסטת כל הקווים מדרך מנחם בגין לרחוב המסגר ולרחוב החדש 1185.
• תחנות חלופיות לקווי מנחם בגין ימוקמו בסמוך לצומת המסגר-יצחק שדה.
• קווים העוברים ברחוב החשמונאים: לכיוון דרום, יעצרו ברחוב המסגר. לכיוון צפון, ימשיכו לעצור בתחנות במנחם בגין.
• קווים הפועלים במסגר יפעלו ללא שינוי למעט שיפורים במיקומי עצירות בתחנות המלאכה/התעשייה.


למידע המלא ולהורדת קובץ להדפסה

קובץ להורדה

תחנת קרליבך

תחנת "קרליבך" היא אחת מעשר התחנות התת-קרקעיות לאורך הקו האדום של הרכבת הקלה במטרופולין תל-אביב. העבודות הנערכות במיקום זה יחלו באוגוסט 2015, והן נועדו להקמת תחנת הרכבת הקלה. במסגרת העבודות יפורק גשר מעריב.
הקו האדום מתוכנן להתחיל לפעול באופן סדיר באוקטובר 2021, אך תחנת "קרליבך" הינה היחידה שתחל פעילותה רק בשנת 2022. הסיבה לכך היא המורכבות שבבניית התחנה אשר תהיה משולבת לשני קווים: האדום והירוק.

קובץ להורדה
תחנת קרליבך

המסגר

במסגרת העבודות תוגבל התנועה בדרך בגין ותוסט בחלקה לרחוב המסגר.

ברחוב המסגר יוקצה נתיב נוסף לתחבורה ציבורית, וכן ייערכו שינויים בהסדרי התנועה - יוצבו רמזורים חדשים, חלק מהפניות הקיימות(מהרחוב ואליו) יבוטלו ויותרו פניות חדשות בחלק מהצמתים.

שינויים אלה יגרמו לשינויים במיקומן של חלק מתחנות האוטובוס לאורך רחוב המסגר.

החל מיום שישי ה-1 לאפריל, יחולו שיפורים במיקומי העצירות בתחנות המלאכה/התעשייה. 

לפירוט השינויים ברחוב המסגר ולהורדת קובץ להדפסה

קובץ להורדה

המסגר

ברחוב המסגר יוקצה נתיב נוסף לתחבורה ציבורית, וכן ייערכו שינויים בהסדרי התנועה - יוצבו רמזורים חדשים, חלק מהפניות הקיימות (מהרחוב ואליו) יבוטלו ויותרו פניות חדשות בחלק מהצמתים. 

קובץ להורדה
המסגר

ארלוזורוב

אזור תחנת "ארלוזרוב" – רחוב ארלוזורוב ודרך בגין יישארו פתוחים לתנועה, אם כי יצומצם מספר הנתיבים וייתכנו עומסי תנועה.

השינויים שיחולו בתקופת העבודות הם הסטת מסלולי הקווים מהרחוב שייחסם לתנועה אל המעקף שייסלל, וכתוצאה מכך – שינוי במיקום התחנות.

בשל עומסי התנועה שייווצרו כתוצאה מהעבודות, זמני הנסיעה צפויים להיות ארוכים מהרגיל.

שינויים במסלולי הקווים:

כל הקווים העוברים ברחוב על פרשת דרכים יוסטו דרומה, לכביש החלופי שנסלל בגן וולוולסקי.

אין שינוי במסלולי הקווים העוברים בדרך בגין ובדרך נמיר ואינם פונים לרחוב על פרשת דרכים. 

קובץ להורדה

ארלוזורוב

תחנת "ארלוזרוב" היא אחת מעשר התחנות התת-קרקעיות לאורך הקו האדום של הרכבת הקלה במטרופולין תל-אביב. העבודות הנערכות במיקום זה יחלו באוקטובר 2015, והן נועדו להקמת תחנת הרכבת הקלה.
הקו האדום מתוכנן להתחיל לפעול באופן סדיר באוקטובר 2021. 
תחנת "ארלוזרוב" צפויה להיות התחנה הגדולה ביותר של הרכבת הקלה מבחינת מספר הנוסעים שיעברו בה, הודות לקרבתה לתחנת הרכבת ולמסוף האוטובוסים.

קובץ להורדה
ארלוזורוב

מתחם אהרונוביץ'

החל מיום שלישי הקרוב ה- 23.2.16 יחולו שינויים בהסדרי התחבורה הציבורית במתחם אהרונוביץ':

מהשעה 22:00 ועד לשעה 05:00 למחרת תחסם דרך ז'בוטינסקי לתנועת כלי רכב בקטע שבין רח' אהרונוביץ' לרח' אבו חצירא, בשני כיווני הנסיעה. 

החל מיום רביעי, יצומצמו הנתיבים בדרך ז'בוטינסקי בקטע שבין רח' אהרונוביץ' לרח' אבו חצירא, בשני כיווני הנסיעה. 

לא תתאפשר פנייה שמאלה מדרך ז'בוטינסקי לרחוב אוסישקין

למידע המלא ולהורדת קובץ להדפסה

קובץ להורדה

מתחם אהרונוביץ'

קובץ להורדה
מתחם אהרונוביץ'

בן גוריון

החל מיום שלישי הקרוב ה- 08.03.16 יחולו שינויים בהסדרי התנועה בתחנת בן גוריון:

ביום שלישי, החל מהשעה 22:00 ועד לשעה 05:00 למחרת תחסם דרך ז'בוטינסקי לתנועת כלי רכב בקטע שבין רחוב בין גוריון לרחוב רבי עקיבא, בשני כיווני הנסיעה.
בנוסף, רחוב רבי עקיבא ייחסם לתנועת כלי רכב מדרך ז'בוטינסקי.

החל ביום רביעי ה-09.03.16 יחולו השינויים הבאים:
יצומצמו הנתיבים בדרך ז'בוטינסקי בקטע שבין רחוב בן גוריון לרחוב רבי עקיבא.
לא תתאפשר פנייה שמאלה מדרך ז'בוטינסקי לרחוב מצדה. 
תיפתח פנייה חדשה ימינה מדרך ז'בוטינסקי לרחוב מצדה ללא רמזור.
לא תתאפשר פנייה שמאלה מדרך ז'בוטינסקי לרחוב בן גוריון מכיוון מזרח.
תתאפשר פניית פרסה ברמזור חדש שהוצב בדרך ז'בוטינסקי אחרי רחוב המבדיל.
שימו לב לשינויים במיקומי התחנות

למידע המלא ולהורדת קובץ להדפסה

קובץ להורדה

בן גוריון

קובץ להורדה
בן גוריון

מלאו את פרטיכם – ותקבלו את כל העדכונים
והשינויים ישירות לדוא"ל

הדרך הקלה לעבודה

משרד התחבורה מעמיד לרשותכם פתרונות נוחים, קלים וחסכוניים להגעה ישירה לעבודה

 !בחרו את אזור המוצא שלכם ומצאו את הדרך הנוחה והיעילה בתחבורה הציבורית

חניוני חנה וסע

חונים, נוסעים ומגיעים בקלות

חניוני חנה וסע מאפשרים לנוסעי הרכב הפרטי להשאיר את רכבם בחניון מוסדר, ולהגיע אל מוקדי התעסוקה ומרכזי המסחר במטרופולין ביעילות ובמהירות
למידע נוסף לחצו על עלוני המידע שלהלן:

מוקד תעסוקה מרכזישאטלתחנות מוצא
עזריאלי / ההגנה238פתח תקווה